Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Ngày 11 tháng 7 năm 2020

8h00': Tập trung thí sinh phổ biến quy chế, nhận giấy báo dự thi, sửa sai,...

8h30': Thi môn Tiếng Anh

13h00': Thi môn cơ sở ngành.

Ngày 12 tháng 7 năm 2020

8h00': Thi môn chuyên ngành.

  • Thứ Ba, 13:22 07/07/2020

Tags: