Biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Sau đại học

Thí sinh tải các biểu mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh Sau đại học tại các link đính kèm:

Biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Sau đại học

Thí sinh tải các biểu mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh Sau đại học tại các link đính kèm:

I. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh Cao học

1. Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi cao học

2. Đơn đăng ký dự tuyển cao hoc

3. Sơ yếu lý lịch

II. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh Nghiên cứu sinh

1. Hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh

2. Đơn xin đăng ký dự tuyển

3. Lý lịch khoa học của thí sinh

4. Sơ yếu lý lịch

5. Thư giới thiệu

6. Danh mục công trình công bố

7. Hướng dẫn trình bày Đề cương

8. Yêu cầu đối với Đề cương

  • Thứ Năm, 09:04 22/09/2022

Tags: