Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023, gồm 12 ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ Dệt, may; Hệ thống thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc.

Xem thêm