Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Xem thêm

Thông báo tạm hoãn lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tạm hoãn lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vào ngày 07&08 tháng 8 năm 2021; Thời gian thi tuyển sinh nhà trường sẽ thông báo trước tới các thí sinh dự thi ít nhất 15 ngày.

Xem thêm

Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Xem thêm