Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy các lớp Cao học Khóa 10

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến kế hoạch học tập các lớp Cao học khóa 10. Thời gian từ 28/11/2020 đến 28/3/2021.

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy Cao học Khóa 9

Kế hoạch giảng dạy Cao học Khóa 9 - bắt đầu từ tháng 8 năm 2020.

Xem thêm

Danh sách thí sinh tại phòng thi và lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 3/6 học cao học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh tại phòng thi và lich thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 3/6 học cao học, hội đồng thi ngày 23-5-2020. Học viên lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân (thẻ học viên, giấy chứng minh nhâ dân hoặc thẻ căn cước công dân) để kiểm tra đối chiếu.

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020. (Nội dung chi tiết file đính kèm)

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học khóa 9

Trung tâm đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch giảng dạy các lớp cao học khóa 9 (2019-2021)

Xem thêm