Kế hoạch giảng dạy Cao học Khóa 9

Kế hoạch giảng dạy Cao học Khóa 9 - bắt đầu từ tháng 8 năm 2020.

Xem thêm

Danh sách thí sinh tại phòng thi và lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 3/6 học cao học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh tại phòng thi và lich thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 3/6 học cao học, hội đồng thi ngày 23-5-2020. Học viên lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân (thẻ học viên, giấy chứng minh nhâ dân hoặc thẻ căn cước công dân) để kiểm tra đối chiếu.

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020. (Nội dung chi tiết file đính kèm)

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy các lớp cao học khóa 9

Trung tâm đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch giảng dạy các lớp cao học khóa 9 (2019-2021)

Xem thêm

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các học viên Cao học

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam cho các học viên Cao học. (nội dung chi tiết file đính kèm).

Xem thêm

Điều chỉnh tiến độ thực hiện văn thạc sĩ cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Trung tâm đào tạo sau đại học thông báo điều chỉnh tiến độ thực hiện văn thạc sĩ cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Xem thêm

Tiến độ thực hiện luận văn thác sĩ dành cho học viên cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Trung tâm đào tạo sau đại học thông báo tiến độ thực hiện văn thạc sĩ cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh NCS năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

Xem thêm