Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023, bao gồm 5 ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hóa học; Kế toán; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điện.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023, gồm 12 ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ Dệt, may; Hệ thống thông tin; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (bổ sung)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (bổ sung) thêm 02 ngành đào tạo: ngành Kỹ thuật cơ khí động lực và ngành Kỹ thuật điện

Xem thêm

Thông báo về Quyết định cấp học bổng học kỳ 1 cho học viên cao học khóa 12 đợt 1

Quyết định số 1105/QĐ-ĐHCN ngày 16/9/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc Cấp học bổng HK1 cho học viên cao học khóa 12 đợt 1.

Xem thêm