Thông báo tuyển sinh NCS năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

Xem thêm

Thời khóa biểu các lớp Cao học khóa 9 đợt 1 và đợt 2

Trung tâm đào tạo Sau đại học, Trân trọng thông báo Thời khóa biểu các lớp Cao học - Khóa 9 (niên khóa 2019-2021). Trân trọng ./.

Xem thêm

Kế hoạch giảng dạy các lớp Cao học - Khóa 9 đợt 1 ( niêm khóa 2019-2021)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy các lớp Cao học - Khóa 9 đợt 1 ( 2019-2021)

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, gồm 11 ngành:

Xem thêm