Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023, bao gồm 5 ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hóa học; Kế toán; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật điện.

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

Xem thêm

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

Xem thêm

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

Xem thêm