Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

I. BAN GIÁM ĐỐC:

Bộ máy tổ chức của Trung tâm Đào tạo Sau đại học

TS. Dư Đình Viên

Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ: 822

Mobile: 0913234113

Email: viendd@haui.edu.vn; dudinhvien@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 307 Tầng 3 nhà A1 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - số 298 Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Phó giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ Trung tâm SĐH và ĐTTX

Điện thoại: 0982757902

Email: hongnga2311@gmail.com

Địa chỉ: Phòng 308 Tầng 3 nhà A1 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - số 298 Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

II. CHUYÊN VIÊN:

1. ThS. Hoàng Văn Quang

Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận,

Chuyên viên tuyển sinh sau đại học và phát triển chương trình

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7249

Mobile: 903285741

Email: quanghvdt@gmail.com

2. TS. Trần Hữu Toàn

Chuyên viên Quản lý đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7266

Mobile: 0987822919

Email: toanth84@gmail.com

3. ThS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên Văn phòng tổng hợp

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ 7266

Mobile: 0982266632

Email: nga.polyvac@gmail.com