Đào tạo tiến sĩ

Đội ngũ giảng viên hướng dẫn khoa học hệ đào tạo tiến sĩ

Hiện nay, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho các nghiên cứu sinh hệ đào tạo tiến sĩ tại Trung tâm Đào tạo Sau đại học gồm có 01 Giáo sư, 20 Phó giáo sư và 48 Tiến sĩ có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đang tham gia giảng dạy ở các Khoa chuyên môn, các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học trong và ngoài nước.

Các hướng nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh theo chuyên ngành gồm:

- Ngành Kỹ thuật cơ khí: Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử-Nano, Cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Động lực học và độ bền máy, Công nghệ tạo hình vật liệu, Kỹ thuật cơ khí và tự động hóa, Cơ học máy;

- Ngành Kế toán: Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp;

- Ngành Kỹ thuật hóa học: Công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ kỹ thuật môi trường.