Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Đào tạo Sau đại học

Văn phòng, Phòng 308, Tầng 3, Nhà A1, cơ sở 1 (Khu A)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Số 298, đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 02437655121; Số máy lẻ: 7266 hoặc 7249

Website: www.haui.edu.vn/vn/page/ttdtsdh

E-mail: ttdtsdh@haui.edu.vn