Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ năm 2013 cho các học viên lớp cao học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí - Khóa 1 (2011-2013)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo Quyết định Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí khóa 1:

Quyết định số 486,1958/QĐ-ĐHCN, 2014

  • Thứ Sáu, 11:17 21/08/2015

Tags: