Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 2 các lớp Cao học Khóa 8 (2018-2020).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 8 - học kỳ 2.

Tải về kế hoạch học tập: tải về tại đây

Trân trọng thông báo ./.

  • Thứ Sáu, 14:13 26/04/2019

Tags: