Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020. (Nội dung chi tiết file đính kèm)

  • Thứ Năm, 08:53 21/05/2020

Tags: