Thông báo tạm hoãn lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tạm hoãn lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vào ngày 07&08 tháng 8 năm 2021; Thời gian thi tuyển sinh nhà trường sẽ thông báo trước tới các thí sinh dự thi ít nhất 15 ngày.

  • Thứ Hai, 10:28 26/07/2021

Tags: