Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình rự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quyết định số 508/QĐ-ĐHCN ngày 16/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • Thứ Sáu, 13:44 18/05/2018

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Sau đại học

Thứ Năm, 09:04 22/09/2022

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018.

Thứ Ba, 07:46 25/09/2018
Một số hình ảnh buổi Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Một số hình ảnh buổi Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thứ Ba, 14:25 18/09/2018
Trao bằng Thạc sĩ lần 2 năm 2018 và Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 8 đợt 1 (2018-2020)

Trao bằng Thạc sĩ lần 2 năm 2018 và Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 8 đợt 1 (2018-2020)

Thứ Hai, 09:48 10/09/2018

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Thứ Hai, 16:23 20/08/2018

Các bài đã đăng

Quyết định 1740/QĐ-ĐHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1202/QĐ-ĐHCN ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:17 29/12/2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành sổ tay học viên cao học năm 2023

Thứ Sáu, 08:38 17/11/2023

Quyết định số 942/QĐ-ĐHCN ngày 24/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp ban hành Quyết định v/v xét duyệt và cấp học bổng cho học viên cao học và NCS tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 14:11 25/07/2023
Quyết đinh 943/QĐ-ĐHCN ngày 11/8/2022 Quy định xét học bổng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

Quyết đinh 943/QĐ-ĐHCN ngày 11/8/2022 Quy định xét học bổng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

Thứ Hai, 15:29 15/08/2022

Quyết định số 154/QĐ-ĐHCN Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên cao học và NCS tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:47 26/01/2022

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Năm, 11:21 23/03/2017

Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiên sĩ

Thứ Năm, 11:18 23/03/2017

Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 16:21 23/05/2016

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thứ Ba, 11:36 12/08/2014

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Năm, 13:51 13/06/2013

Video giới thiệu