Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toàn, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Ngày 29/8/2019 tại Phòng Bảo vệ luận án - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, NCS Trần Hữu Toàn với đề tài “ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TỶ LỆ LỖI BIT (BER) TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ OFDM, ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ DVB-T THẾ HỆ MỚI” CBHD TS.Nguyễn Văn Liên và PGS.TS. Bạch Nhật Hồng.

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toán, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng. TS. Dư Đình Viên, Giám đốc Trung tâm đào tạo Sau đại học thừa ủy quyền của Hiệu trưởng đã thay mặt lãnh đạo nhà trường chúc mừng đ/c Trần Hữu Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Cảm ơn Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự nơi đ/c Toàn nghiên cứu, cảm ơn Hội đồng chấm luận án đã góp các ý kiến xây dựng để đ/c Toàn bảo vệ thành công luận án, hy vọng trong thời gian tới tiếp tục được phới hợp giữa Trường và Viện cả về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toán, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Phát biểu cảm tạ sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đ/c Trần Hữu Toàn đã xúc động cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự nơi đào tạo, cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Điện tử, Trung tâm đào tạo Sau đại học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cảm ơn tập thể hướng dẫn, cảm ơn các đồng nghiệp, cảm ơn gia định đã động viên để vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất và bản thân xin hứa sẽ tiếp tục học tập vươn lên đáp ứng được yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn đào tạo nguồn nhận lực cách mạng công nghệ lần thứ 4.

Một số hình ảnh xúc động buổi bảo vệ:

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toán, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toán, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toán, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toán, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toán, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

  • Thứ Sáu, 13:59 30/08/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018.

Thứ Ba, 07:46 25/09/2018
Một số hình ảnh buổi Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Một số hình ảnh buổi Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thứ Ba, 14:25 18/09/2018
Trao bằng Thạc sĩ lần 2 năm 2018 và Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 8 đợt 1 (2018-2020)

Trao bằng Thạc sĩ lần 2 năm 2018 và Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 8 đợt 1 (2018-2020)

Thứ Hai, 09:48 10/09/2018

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Thứ Hai, 16:23 20/08/2018

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

Thứ Hai, 16:20 20/08/2018

Các bài đã đăng

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Hai, 09:32 13/07/2020

Tổ chức bảo vệ chuyên đề cho NCS Nguyễn Huy Kiên, ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Thứ Bảy, 09:50 11/07/2020

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ – ngành Kỹ thuật Điện cho học viên Cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Thứ Tư, 16:02 08/07/2020

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ – ngành Hệ thống thông tin - Cao học đợt 1 năm 2020

Thứ Tư, 14:36 08/07/2020

Tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Xuân Thịnh, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

Thứ Hai, 09:51 29/06/2020

Tổ chức đánh giá đề cương luận văn thạc- sĩ – chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử và chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí – Cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Thứ Sáu, 11:37 30/08/2019

Kế hoạch nghỉ Lễ 02/9/2019 Trung tâm đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ Tư, 14:28 28/08/2019

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá.

Thứ Tư, 09:48 28/08/2019

Tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học cho các Học viên cao học – Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Thứ Ba, 15:09 27/08/2019

Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

Thứ Ba, 09:08 27/08/2019

Video giới thiệu