Tổ chức Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh - khóa 11

Chiều ngày 27/5/2023 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Quản lý kinh doanh tổ chức Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 11.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Nguyễn Huy Kiên, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Sáng ngày 27/5/2023 tại phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Nguyễn Huy Kiên, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin cho học viên cao học - Khóa 11

Sáng ngày 25/5/2023 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đã tổ chức Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin cho học viên cao học khóa 11.

Xem thêm

Công đoàn bộ phận Trung tâm Đào tạo Sau đại học – Trung tâm Đào tạo thường xuyên tổ chức tham quan, học tập bồi dưỡng hè năm 2023.

Từ ngày 19/5 đến ngày 21/5/2023 Công đoàn bộ phận Trung tâm Đào tạo Sau đại học – Đào tạo thường xuyên đã tổ chức tham quan, học tập bồi dưỡng hè năm 2023 tại Khu nghỉ dưỡng Huyện Trạm Tấu – Tỉnh Yên Bái.

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023 ngành Kế toán

Chiều ngày 15/5/2023 Tại phòng Họp tầng 3 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Kế toán – Kế toán đã tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023 ngành Kế toán

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực cho học viên cao học – Khóa 11.

Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2023 tại Phòng BVLA Tầng 10 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Công nghệ Ô-tô tổ chức Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực cho học viên cao học – Khóa 11.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa học – Khóa 11.

Ngày 11/5/2023 tại Phòng bảo vệ đề án tốt nghiệp-Tầng 10 nhà A1, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa học – Khóa 11.

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023 ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Chiều ngày 12/5/2023 Tại phòng Họp tầng 3 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Cơ khí đã tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2023 ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 11.

Ngày 05 tháng 5 năm 2023 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp cùng khoa Kế toán - Kiển toán tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán khóa 11.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Lê Thế Hưng, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Sáng ngày 21/4/2023 Tại phòng Hội thảo tầng 4 Nhà A1 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp cùng khoa cơ khí đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Lê Thế Hưng ngành đào tạo Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm