Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 13 đợt 2 (2023-2025) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện kế hoạch số 536/QĐ-ĐHCN của Nhà trường về việc nhập học và sinh hoạt đầu khóa - cao học khóa 13 đợt 2. Sáng ngày 25/11/2023 Trung tâm Đào tào Sau đại học phối hợp cùng các đơn vị đào tạo đã tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho các học viên cao học khóa 13 đợt 2.

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chiều ngày 08/11/2023 thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHCN ngày 31/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Xem thêm

Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may.

Thực hiện Quyết định số 1326/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp, sáng ngày 31/10/2022 tại Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Công nghệ May&TKTT đã tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may – Khóa 11 (niên khóa 2021-2023).

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển NCS ngành Kỹ thuật hóa học - đợt 2 năm 2023

Sáng này 19/10/2023 tại Phòng Hội thảo tầng 3 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật hóa học - đợt 2 năm 2023.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 11

Ngày 27 tháng 9 năm 2023 tại phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học, Khoa Kế toán - Kiển toán tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán khóa 11

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may – khóa 11 (niên khóa 2021-2023).

Ngày 22/9/2022 tại Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Công nghệ May&TKTT tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may – Khóa 11 (niên khóa 2021-2023).

Xem thêm

Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Cảnh, ngành Kỹ thuật Cơ khí, mã số: 9520103.

Ngày 11/8/2023 tại phòng Hội thảo Khoa Cơ khí, tầng 3 nhà A10, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Cảnh.

Xem thêm

Trung tâm đào tạo Sau đại học tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động; tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Sáng ngày 02/8/2023 tại Phòng họp tầng 3 nhà A1 Trung tâm đào tạo Sau đại học tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động; tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Xem thêm

Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho học viên cao học khóa 13 đợt 1 (niên khóa 2023-2025)

Sáng ngày 08/7/2023 tại Hội trường tầng 2 nhà A3, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã long trọng tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho các học viên cao học khóa 13 đợt 1 (niên khóa 2023-2025)

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Anh – khóa 11 (2021-2023)

Ngày 10/6/2023 tại Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Trường Ngoại ngữ - Du lịch tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Ngôn ngữ Anh – Khóa 11 (2021-2023)

Xem thêm