Trung tâm đào tạo Sau đại học, Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động. Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Ngày 18/9/2019 tại Phòng họp tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động; Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Xem thêm

Bản tin đặc biệt phát sóng trên Kênh Truyền hình HaUI: Chào tân sinh viên, chào năm học mới 2019 - 2020

Bản tin đặc biệt về “chào tân sinh viên, chào năm học mới 2019-2020” của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được phát sóng trên Kênh Truyền hình HaUI-TV

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Điện cho các học viên Cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Ngày 06/9/2019 Tại phòng Bảo vệ luận án Tầng 10 Nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện đã tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020) chuyên ngành Kỹ thuật Điện.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực cho các học viên lớp Cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Ngày 05/9/2019 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ Ô tô đã tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020) chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực.

Xem thêm

Chúc mừng đ/c Trần Hữu Toàn, Giảng viên/Chuyên viên Trung tâm đào tạo Sau đại học Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự.

Ngày 29/8/2019 tại Phòng Bảo vệ luận án - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, NCS Trần Hữu Toàn với đề tài “ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TỶ LỆ LỖI BIT (BER) TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ OFDM, ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ DVB-T THẾ HỆ MỚI” CBHD TS.Nguyễn Văn Liên và PGS.TS. Bạch Nhật Hồng.

Xem thêm

Tổ chức đánh giá đề cương luận văn thạc- sĩ – chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử và chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí – Cao học khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Ngày 30/8/2019 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ -Tầng 10 - Nhà A1 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí đã tổ chức thầm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử và chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá.

Ngày 02/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá. Theo TTXVN/Vietnamnet+

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học cho các Học viên cao học – Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Ngày 27/8/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ cho các Học viên lớp Cao học Kỹ thuật Hóa học Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Xem thêm

Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT Ngày 08/8/2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục

Xem thêm