Tổ chức bảo vệ chuyên đề tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ngành Kế toán.

Ngày 17/9/2020 tại Phòng BVLA tầng 10 nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức bảo vệ chuyên đề tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Bích Hà và NCS Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ngành Kế toán.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – ngành Kỹ thuật Điện tử - Cao học Khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Ngày 11/9/2020 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ, Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện đã tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử cho các học viên cao học khóa 9 đợt 1.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – ngành Ngôn ngữ Anh - Cao học Khóa 9 (2019-2021)

Ngày 09/09/2020 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ,Tầng 10, Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học khóa 9.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – ngành Kỹ thuật Điện - Cao học Khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Ngày 03/9/2020 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ,Tầng 10, Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện đã tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện cho các học viên cao học khóa 9 đợt 1.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc- sĩ – ngành Công nghệ Dệt, may - Cao học Khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Ngày 31/8/2020 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ,Tầng 10, Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang đã tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ Dệt, may cho các học viên cao học khóa 9 đợt 1.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán – Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Ngày 31/8/2020 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ, Tầng 10 Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho các học viên lớp Cao học Kế toán – Khóa 9 đợt 1.

Xem thêm

Tổ chức nhập học các lớp Cao học khóa 10 đợt 1 niên khóa 2020-2022.

Sáng ngày 01 tháng 8 năm 2020, thực hiện kế hoạch số 129/KH-ĐHCN ngày 17/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo sau đại học phối hợp với các Phòng/Trung tâm/Khoa chuyên môn đã tổ chức nhập học cho các lớp cao học khóa 10 đợt 1 niên khóa 2020-2022.

Xem thêm

Tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan cho các nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Hóa học

Ngày 20 tháng 7 năm 2020 Trung tâm đào tạo sau đại học phối hợp với khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan cho các nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật hóa học.

Xem thêm

Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Kỹ thuật điện tử - Khóa 8 đợt 1 (2018-2020)

Ngày 20/7/2020 Tại Phòng Bảo vệ luận án Tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện tử đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Kỹ thuật Điện tử – Khóa 8 đợt 1 (2018-2020).

Xem thêm

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, ngày 11&12 tháng 7 năm 2020, Hội đồng tuyển sinh đào tạo sau đại học phối hợp với các Phòng/Khoa/Trung tâm đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

Xem thêm