Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực cho học viên cao học – Khóa 9 đợt 2

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2021 tại Phòng BVLA3 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Công nghệ Ô-tô tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực cho học viên cao học – Khóa 9 đợt 2.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho học viên cao học Khóa 9 đợt 2 (2019-2021)

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, tại Phòng BVLA nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho các học viên cao học khóa 9 đợt 2.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021)

Ngày 10 tháng 12 năm 2021 tại Phòng Bảo vệ luận văn nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí cho học viên cao học khóa 9 đợt 2.

Xem thêm

Chi bộ Sau đại học - Đào tạo thường xuyên tổ chức sinh hoạt và kiểm điểm công tác Đảng năm 2021

Chiều ngày 09/12/2021 tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo Sau đại học, Chi bộ Sau đại học - Đào tạo thường xuyên đã tổ chức sinh hoạt và kiểm điểm công tác Đảng năm 2021.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin cho học viên cao học - Khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Chiều ngày 07/12/2021 tại Phòng BVLA3 - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh – Khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Ngày 03/12/2021 tại Phòng BVLA 3 - Nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Quản lý kinh doanh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh - Khóa 9 đợt 2.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021)

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, tại Phòng Bảo vệ luận văn 3 - Tầng 10 - Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện tử tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Điện tử - Khóa 9 đợt 2.

Xem thêm

Tổ chức Hội thảo luấn án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Quế - ngành Kế toán.

Ngày 01/12/2021, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức Hội thảo luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Quế - ngành Kế toán.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa học – khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Ngày 26/11/2021 tại Phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Tầng 10 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa học – Khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Trần Viết Hồi, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Phòng Bảo vệ luận án - Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Cơ khí đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Trần Viết Hồi, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm