Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh, ngành Kế toán

Ngày 03/02/2021 tại phòng BVLA, tầng 10, nhà A1 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh

Xem thêm

Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Xuân Thao, ngành Kỹ thuật Cơ khí, mã số: 9520103.

Ngày 31/01/2021 tại phòng Hội thảo Khoa Cơ khí, tầng 3 nhà A10, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Xuân Thao

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cac ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học và Quản trị kinh doanh cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Ngày 06/01/2021 tại Tầng 10 nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho 03 ngành đào tạo, bao gồm: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học; Quản trị kinh doanh

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán – Cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021)

Ngày 05/01/2021 Tại Tầng 10 Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp Cao học Kế toán – Khóa 9 đợt 2.

Xem thêm

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ – ngành Kỹ thuật Điện - Cao học Khóa 9 đợt 2 (2019-2021)

Ngày 05/01/2021 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ, Tầng 10, Nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện cho các học viên cao học khóa 9 đợt 2.

Xem thêm

Lễ khai giảng cao học khóa 10 và trao bằng thạc sĩ khóa 7, khóa 8

Ngày 19/12/2020 tại Hội trường tầng 3 nhà A11, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai giảng cao học khóa 10 và trao bằng thạc sĩ khóa 7, khóa 8.

Xem thêm

Những dòng cảm tưởng của LHS Lào học cao học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày 08/12/2020 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ cho LHS Lào. Sau khi nhận bằng thạc sĩ và về nước, anh UMVONG KiengCay thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin đã viết những dòng cảm tưởng từ CHDCND Lào.

Xem thêm

Lễ Trao bằng thạc sĩ cho Lưu học sinh Lào năm 2020

Sáng ngày 08/12/2020 tại Hội trường tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ cho Lưu học sinh Lào.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tổ chức nhập học cho học viên Cao học khóa 10 đợt 2 (niên khóa 2020-2022).

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, Trung tâm đào tạo sau đại học phối hợp với các Phòng/Trung tâm/Khoa chuyên môn đã tổ chức nhập học cho học viên cao học khóa 10 đợt 2 (niên khóa 2020-2022).

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên SOULIYAVONGSAY Vilavong quốc tịch Lào ngành Kỹ thuật Cơ điện tử – Cao học Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Ngày 21/11/2020 tại Tầng 10 Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên SOULIYAVONGSAY Vilavong, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

Xem thêm