Tổ chức bảo vệ chuyên đề cho Nghiên cứu sinh (NCS) ngành Kỹ thuật Cơ khí – Khóa 2 và Khóa 3.

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, ngày 16/8/2019 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ chuyên đề cho các NCS ngành Kỹ thuật Cơ khí – khóa 2 và khóa 3.

Xem thêm

Công đoàn bộ phận Trung tâm đào tạo sau đại học – Trung tâm đào tạo thường xuyên – Trung tâm đào tạo hợp tác quốc tế, tổ chức Hội nghị phân loại Đoàn viên công đoàn và bình xét thi đua năm học 2018-2019.

Sáng ngày 05/8/2019 Công đoàn bộ phận: Sau đại học – Đào tạo thường xuyên – Hợp tác quốc tế đã tổ chức Hội nghị đánh giá phân loại Đoàn viên công đoàn và bình xét thi đua năm học 2018-2019.

Xem thêm

Trung tâm đào tạo sau đại học tổ chức Hội nghị đánh giá phân loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2018-2019.

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Nhà trường, ngày 05/8/2019 Tập thể Cán bộ/ Giảng viên Trung tâm đào tạo sau đại học đã tổ chức Hội nghị đánh giá phân loại viên chức và bình xét thi đua năm học 2018-2019.

Xem thêm

Tổ chức nhập học Cao học - Khóa 9 đợt 1 (niên khóa 2019-2021) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, sáng ngày 27/7/2019 Trung tâm đào tạo Sau đại học thay mặt Nhà trường tổ chức đón tiếp các học viên Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) nhập học.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ đề cương cho thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2019, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Nhà trường, sáng ngày 28/7/2019 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đánh giá đề cương dự tuyển nghiên cứu sinh cho thí sinh chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

CBVC Trung tâm đào tạo Sau đại học tham gia công tác coi thi Kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019 tại Thanh Hóa.

Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị cử cán bộ tham gia công tác coi thi THPT quốc gia năm 2019. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã cử 50% CBVC Trung tâm đào tạo Sau đại học tham gia công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2019 tại điểm thi THPT Thọ Xuân 5 Tỉnh Thanh Hóa từ 23/6 đến 27/6/2019.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngày 08&09/6/2019 Trung tâm đào tạo Sau đại học chủ trì phối hợp với cac Phòng/Khoa/ Trung tâm đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận thạc sĩ ngành Kế toán

Ngày 14 và 16 tháng 5 năm 2019, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học - Khóa 7 đợt 1.

Xem thêm

Học viên cao học Khóa đầu tiên ngành Hệ thống thông tin bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngày 18 tháng 5 năm 2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khóa đầu tiên ngành Hệ thống thông tin

Xem thêm