Tổ chức xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021 ngành Kỹ thuật Hóa học – mã ngành 9520301 và ngành Kỹ thuật Cơ khí – mã ngành 9520103.

Ngày 20/7/2021 và ngày 22/7/2021 tại phòng BVLA – Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức xét tuyển dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021 cho 2 ngành đào tạo, Kỹ thuật hóa học và ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Nguyễn Văn Thắng, chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, tại Phòng Bảo vệ luận án - Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Nguyễn Văn Thắng, chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Điện – khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Ngày 20/7/2021 tại Phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ - Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Điện, tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Điện – Khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Anh – khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Ngày 30/6/2021 tại Phòng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Tầng 10 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Ngoại ngữ tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Ngôn ngữ Anh – Khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin cho học viên cao học - Khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Sáng ngày 04/6/2021 tại Phòng BVLA tầng 10, nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin cho học viên cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho học viên cao học Khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2021, tại Phòng BVLA tầng 10 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho các học viên cao học khóa 9 đợt 1.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến cho lưu học sinh Quốc tịch Lào và luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh – Khóa 9 đợt 1 (2019-2021).

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, tại Phòng Hội thảo trực tuyến tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Quản lý kinh doanh và các Phòng/Trung tâm liên quan tổ chức bảo vệ luận văn trực tuyến cho học viên Quốc tịch Lào ngành Quản trị kinh doanh.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực cho học viên cao học – Khóa 9 đợt 1

Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại Phòng BVLA tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Công nghệ Ô tô tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực cho học viên cao học – Khóa 9 đợt 1.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học – cao học khóa 9 đợt 1

Ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại Phòng BVLA Tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Công nghệ Hóa tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Nguyễn Minh Hoàng, ngành Kỹ thuật hóa học.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử cho học viên cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021)

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, tại Phòng Bảo vệ luận văn Tầng 10 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Điện tử tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Điện tử - Khóa 9 đợt 1.

Xem thêm