Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tổ chức nhập học cho học viên Cao học khóa 10 đợt 2 (niên khóa 2020-2022).

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, Trung tâm đào tạo sau đại học phối hợp với các Phòng/Trung tâm/Khoa chuyên môn đã tổ chức nhập học cho học viên cao học khóa 10 đợt 2 (niên khóa 2020-2022).

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên SOULIYAVONGSAY Vilavong quốc tịch Lào ngành Kỹ thuật Cơ điện tử – Cao học Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Ngày 21/11/2020 tại Tầng 10 Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên SOULIYAVONGSAY Vilavong, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

Xem thêm

Tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngày 07&08/11/2020 tại tầng 10 Nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thực hiện kế hoạch của nhà trường, Trung tâm Đào tạo sau đại học phối hợp với các Phòng/Trung tâm và Khoa chuyên môn tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí – Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Ngày 06/11/2020 tại Tầng 10 Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Đức, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, mã số 9520103.

Sáng ngày 03/11/2020 tại phòng BVLA1 tầng 10 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức bảo vệ luấn án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Đức, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Hoàng Xuân Thịnh, ngành Kỹ thuật Cơ khí, mã số: 9520103.

Ngày 31/10/2020 tại phòng BVLA3 Tầng 10 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Hoàng Xuân Thịnh, Giảng viên Trung tâm cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ chuyên đề cho Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí – trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường, sáng ngày 30/10/2020 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Cơ khí tổ chức bảo vệ chuyên đề cho các Nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ – ngành Kỹ thuật Điện cho học viên cao học khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Sáng ngày 29/10/2020, tại phòng Bảo vệ luận văn Tầng 11 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Điện - Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Xem thêm

Tổ chức Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin cho các học viên cao học khóa 8 đợt 2 (2018-2020) – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chiều ngày 28/10/2020 Tại Phòng Bảo vệ luận văn thạc sĩ Tầng 11 Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Cao học ngành Hệ thống thông tin.

Xem thêm

Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho các học viên cao học khóa 8 đợt 2 (2018-2020), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khoá 8 đợt 2 (2018-2020), ngày 28/10/2020 Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kế toán.

Xem thêm