Đại hội Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên, nhiệm kỳ 2020-2023.

Ngày 17/3/2020 Tại phòng Hội thảo số 1 Tầng 4 Nhà A1, Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Chỉ đạo Đại hội Đồng chí Phạm Văn Bổng, Phí Bí thư đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Dư Đình Viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm đào tạo sau đại học, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên là chi bộ mới thành lập trên cơ sở sát nhập chi bộ Đào tạo Sau đại học và chi bộ Đào tạo thường xuyên, chu ủy chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên nhiệm kỳ 2017-2020 được Đảng ủy nhà trường chỉ định.

Đại hội được nghe Đồng chí Dư Đình Viên, Bí thư chi bộ trình bày Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo nêu rõ các đặc điểm, những thuận lợi và khó khăn của chi bộ trong nhiệm kỳ, đặc biệt chi bộ chỉ đạo hai đơn vị chính quyền Trung tâm đào tạo Sau đại học và Trung tâm đào tạo thường xuyên nên cũng gặp vấn đề khó khăn nhất định. Báo cáo đã so sánh đánh giá và phân tích những kết quả đã đạt được, chưa đạt được so với Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo;

Đại hội đã nghe bài tham luận của Đồng chí Trần Hữu Toàn, “ Vai trò chỉ đạo của chi bộ trong việc quản lý đào tạo Nghiên cứu sinh trong giai đoạn mới” và tham luận của Đồng chí Bùi Minh Phúc, “ Vai trò chỉ đạo của Chi bộ trong việc tuyển sinh và quản lý đào tạo, đặc biệt đào tạo hệ vừa làm vừa học”. Hai tham luận đều đồng tình với đánh giá nhận định của Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023, tham luận đã đề xuất các giải pháp để chi bộ lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể ngày cành phát triển hòa chung với sự phát triển chung của Đảng bộ nhà trường.

Phát biệt chỉ đạo Đại hội Đồng chí Phạm Văn Bổng, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao sự đoàn kết, sự sáng tạo, cố gắng vươn lên của tập thể chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ tới chi bộ còn rất nhiều khó khăn đặc biệt trong công tác tuyển sinh các hệ đào tạo. Một nhiệm vụ quan trọng nữa của Đại hội là bầu ban chi ủy, bầu Bí thư; bầu Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2023. Lựa chọn đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc cho Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên ngày càng phát triển, luôn đoàn kết chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đại hội chi bộ đã bầu ban chi ủy gồm các đồng chí Dư Đình Viên; đồng chí Đình Xuân Thành; Đồng chí Hoàng Văn Quang.

Bí thư chi bộ, đồng chí Dư Đình Viên, Giám đốc Trung tâm đào tạo Sau đại học;

Phó bí thư chi bộ, đồng chí Đinh Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm đào tạo thường xuyên;

Đại hội chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên thành công tốt đẹp, chúc chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đoàn kết – sáng tạo – thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đã đề ra ./.

Một số hình ảnh Đại hội chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên:

Đại hội Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên, nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên, nhiệm kỳ 2020-2023.Đại hội Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên, nhiệm kỳ 2020-2023.Đại hội Chi bộ Trung tâm Sau đại học và Đào tạo thường xuyên, nhiệm kỳ 2020-2023.

  • Thứ Tư, 09:07 18/03/2020

Tags: