Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cac ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học và Quản trị kinh doanh cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Ngày 06/01/2021 tại Tầng 10 nhà A1, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho 03 ngành đào tạo, bao gồm: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học; Quản trị kinh doanh

Tiểu ban ngành Kỹ thuật Cơ khí, gồm: Trưởng tiểu ban TS. Nguyễn Văn Thiện; Thư ký TS. Đỗ Đức Trung; Ủy viên PGS.TS. Hoàng Tiền Dũng;

Tiểu ban ngành Kỹ thuật Hóa học, gồm: Trưởng tiểu ban TS. Phạm Thị Mai Hương; Thư ký TS. Nguyễn Tuấn Anh; Ủy viên PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu;

Tiểu ban ngành Quản trị kinh doanh, gồm: TS. Vũ Đĩnh Khoa; TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung; TS. Trần Quang Thắng; TS. Hà Thành Công; TS. Bùi Thị Thu Loan; TS. Nguyễn Mạnh Cường.

Với mục tiêu, giúp cho các học viên hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, các nội dung: Đảm bảo tên đề tài phù hợp ngành đào tạo; Tránh sao chép cơ học; Đảm bảo nội dung phản ánh đúng tên đề tài; Gợi mở các hướng tham khảo của các công trình đã công bố; Bổ sung làm phong phú thêm nội dung luận văn; Làm cô đọng, gọt giũa các câu từ cũng như bố cục luận văn.

Các nhà khoa học đã tận tình hướng dẫn, góp ý cho các học viên về định hướng nghiên cứu cũng như dự định kết quả đạt được của luận văn thạc sĩ. Học viên xác định tầm quan trọng của việc thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ nên đã cùng với người hướng dẫn khoa học xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ đạt được nội dung và hình thức theo yêu cầu.

Học viên sẽ hoàn thành đề cương luận văn thạc sĩ theo ý kiến đóng góp của tiểu ban chuyên môn và người hướng dẫn khoa học, nộp quyển đề cương hoàn thiện cho Trung tâm đào tạo Sau đại học trong vòng 02 tuần theo giờ làm việc.

Chúc các học viên hoàn thành đề cương luận văn, thực hiện tốt luận văn thạc sĩ, bảo vệ luận văn đúng kỳ hạn và đạt kết quả cao ./.

Một số hình ảnh buổi thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ:

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cac ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học và Quản trị kinh doanh cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021).Hội đồng thẩm định đánh giá đề cương ngành Kỹ thuật Cơ khí

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cac ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học và Quản trị kinh doanh cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021).

Hội đồng thẩm định đánh giá đề cương ngành Kỹ thuật Hóa học

Tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cac ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hóa học và Quản trị kinh doanh cho học viên cao học khóa 9 đợt 2 (2019-2021).Hội đồng thẩm định đánh giá đề cương ngành Quản trị kinh doanh

  • Thứ Năm, 15:01 07/01/2021

Tags: