Tổ chức xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021 ngành Kỹ thuật Hóa học – mã ngành 9520301 và ngành Kỹ thuật Cơ khí – mã ngành 9520103.

Ngày 20/7/2021 và ngày 22/7/2021 tại phòng BVLA – Nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức xét tuyển dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021 cho 2 ngành đào tạo, Kỹ thuật hóa học và ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Tiểu ban chuyên môn ngành Kỹ thuật Cơ khí, gồm: Trưởng Tiểu ban chuyên môn, PGS.TS. Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thư ký tiểu ban, TS. Đỗ Đức Trung – Khoa Cơ khí; Ủy viên, PGS.TS. Phạm Văn Hùng - trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Ủy viên, PGS.TS. Lê Thu Quý – Viên Nghiên cứu Cơ khí; Ủy viên, PGS.TS. Hoàng Tiến Dũng – Phó trưởng Khoa Cơ khí.

Tiểu ban chuyên môn ngành Kỹ thuật Hoa học, gồm: Trưởng tiểu ban TS. Phạm Thị Mai Hương – Trưởng khoa Công nghệ Hóa; Thư ký tiểu ban, TS. Nguyễn Tuấn Anh – Phó trưởng khoa Công nghệ Hóa; Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên, PGS.TS. Ngô Trịnh Tùng – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Ủy viên, TS. Nguyễn Văn Mạnh – Khoa Công nghệ Hóa học.

Thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Hóa học, Trương Công Doanh, Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa, đề tài dự kiến “Nghiên cứu tổng hợp một số vật liệu cấu trúc NANO ứng dụng chế tạo sản phẩm chống cháy”.

Thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Hóa học, Nguyễn Hồng Tiến, Giảng viên khoa Cơ khí, đề tà dự kiến “Nghiên cứu tăng tuổi thọ và nâng cao chất lượng của Vít ép tải trọng cao dùng trong công nghiệp sản xuất than sạch”.

Tổ chức xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021 ngành Kỹ thuật Hóa học – mã ngành 9520301 và ngành Kỹ thuật Cơ khí – mã ngành 9520103.

Thí sinh dự tuyển Nguyễn Hồng Tiến trình bày đề cương dự tuyển

Các ứng viên dự tuyển trình bày tóm tắt các nội dung, dự kiến kết quả và tiến độ thực hiện với tiểu ban chuyên môn. Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, trao đổi giúp các ứng viên có cách nhìn, cách tiếp cận khoa học hơn để thực hiện được luận án tiến sĩ. Xác định rõ mục đích và yêu cầu của buổi làm việc, thí sinh dự tuyển và tiểu ban chuyên môn đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tiểu ban chuyên môn đã thông qua hồ sơ dự tuyển của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh và yêu cầu ứng viên dự tuyển NCS sớm chỉnh sửa đề cương luận án tiên sĩ và nộp về Trung tâm Đào tạo sau đại học để sớm đề nghị nhà trường Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh.

Chúc mừng các ứng cử viên dự tuyển nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công đề cương dự tuyển. Chúc các ứng cử viên mạnh khỏe, sớm trở thành Nghiên cứu sinh của nhà trường và thực hiện luận án tiến sĩ đúng tiến độ.

  • Thứ Sáu, 15:04 23/07/2021

Tags: