Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Ngày 29/02/2024 tại Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Trường Ngoại ngữ - Du lịch tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Tham gia Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp có TS. Trần Ngọc Đức – Phó Hiệu trưởng trường Ngoại ngữ - Du lịch; PGS.TS. Cầm Tú Tài, trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc; GS.TS. Nguyễn Văn Khang, trường Đại học Phenikaa; TS. Ứng Thùy Linh; TS. Đinh Bích Thảo; TS. Nguyễn Thị Lê; TS. Nguyễn Thu Trà; cùng các nhà khoa học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trong và ngoài trường.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2021-2023) là khóa đầu tiên đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành, với những nỗ lực của học viên, cộng với sự nhiệt tình giảng dạy/hướng dẫn của tập thể giảng viên, các học viên đã hoàn thành khóa học và được báo cáo kết quả nghiên cứu của đề án tốt nghiệp ngày hôm nay.

Hội đồng đánh giá cao về hàm lượng khoa học, ý nghĩa thực tiễn của các đề tài đề án tốt nghiệp của học viên. Các đề tài điển hình, có thể kể đến như: Học viên Nguyễn Tuấn Anh, đề tài “Nghiên cứu đối chiếu thuật ngữ ngoại giao Trung Việt 汉越语外交术语对比研究”, người hướng dẫn TS. Nguyễn Thu Trà; học viên Vũ Thị Hiền, đề tài “Nghiên cứu từ ngữ mới tiếng Hán giai đoạn 2019-2022 và phương pháp chuyển dịch sang tiếng Việt - 2019-2022 年汉语新词语研究及其越译方法”, người hướng dẫn TS. Đinh Bích Thảo; học viên Trương Thúy Ngần, đề tài “Nghiên cứu đối chiếu “不” trong tiếng Hán với “ BẤT” trong tiếng Việt và “不” trong tiếng Nhật 汉语中的 “不” 与越南语的 BẤT 和日语的“不” 对比 研究”, tập thể hướng dẫn GS.TS. Nguyễn văn Khang và TS. Ứng Thùy Linh; hay học viên Nguyễn Ngọc Hồng Sơn, tên đề tài “Phân tích lỗi sử dụng bổ ngữ xu hướng kép của sinh viên chuyên ngữ tiếng Trung Quốc giai đoạn Trung cấp (trường hợp sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)中级汉语本科生使用复合趋向补语偏误分析以河内工业大学学生为例”, người hướng dẫn PGS.TS. Cầm Tú Tài; …

Hội đồng đề nghị các học viên chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo yêu cầu, nộp hồ sơ về Trung tâm Đào tạo Sau đại học để nhà trường sớm được cấp bằng thạc sĩ cho học viên.

Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 đã thành công tốt đẹp. Chúc các học viên nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn thành công trên con đường sự nghiệp. Ứng dụng những kiến thức/kỹ năng được trang bị tại trường Đại học Công nghiệp và thực tiễn, Nhà trường luôn đồng hành cùng các học viên về nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ. Hy vọng rằng những tình cảm và hình ảnh tốt đẹp về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn được lưu giữ trong ký ức và kỷ niệm của học viên.

Một số hình ảnh lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:

Tham gia Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp có TS. Trần Ngọc Đức – Phó Hiệu trưởng trường Ngoại ngữ - Du lịch; PGS.TS. Cầm Tú Tài, trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc; GS.TS. Nguyễn Văn Khang, trường Đại học Phenikaa; TS. Ứng Thùy Linh; TS. Đinh Bích Thảo; TS. Nguyễn Thị Lê; TS. Nguyễn Thu Trà; cùng các nhà khoa học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trong và ngoài trường.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2021-2023) là khóa đầu tiên đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành, với những nỗ lực của học viên, cộng với sự nhiệt tình giảng dạy/hướng dẫn của tập thể giảng viên, các học viên đã hoàn thành khóa học và được báo cáo kết quả nghiên cứu của đề án tốt nghiệp ngày hôm nay.

Hội đồng đánh giá cao về hàm lượng khoa học, ý nghĩa thực tiễn của các đề tài đề án tốt nghiệp của học viên. Các đề tài điển hình, có thể kể đến như: Học viên Nguyễn Tuấn Anh, đề tài “Nghiên cứu đối chiếu thuật ngữ ngoại giao Trung Việt 汉越语外交术语对比研究”, người hướng dẫn TS. Nguyễn Thu Trà; học viên Vũ Thị Hiền, đề tài “Nghiên cứu từ ngữ mới tiếng Hán giai đoạn 2019-2022 và phương pháp chuyển dịch sang tiếng Việt - 2019-2022 年汉语新词语研究及其越译方法”, người hướng dẫn TS. Đinh Bích Thảo; học viên Trương Thúy Ngần, đề tài “Nghiên cứu đối chiếu “不” trong tiếng Hán với “ BẤT” trong tiếng Việt và “不” trong tiếng Nhật 汉语中的 “不” 与越南语的 BẤT 和日语的“不” 对比 研究”, tập thể hướng dẫn GS.TS. Nguyễn văn Khang và TS. Ứng Thùy Linh; hay học viên Nguyễn Ngọc Hồng Sơn, tên đề tài “Phân tích lỗi sử dụng bổ ngữ xu hướng kép của sinh viên chuyên ngữ tiếng Trung Quốc giai đoạn Trung cấp (trường hợp sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)中级汉语本科生使用复合趋向补语偏误分析以河内工业大学学生为例”, người hướng dẫn PGS.TS. Cầm Tú Tài; …

Hội đồng đề nghị các học viên chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo yêu cầu, nộp hồ sơ về Trung tâm Đào tạo Sau đại học để nhà trường sớm được cấp bằng thạc sĩ cho học viên.

Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 đã thành công tốt đẹp. Chúc các học viên nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn thành công trên con đường sự nghiệp. Ứng dụng những kiến thức/kỹ năng được trang bị tại trường Đại học Công nghiệp và thực tiễn, Nhà trường luôn đồng hành cùng các học viên về nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ. Hy vọng rằng những tình cảm và hình ảnh tốt đẹp về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn được lưu giữ trong ký ức và kỷ niệm của học viên.

Một số hình ảnh lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

  • Thứ Sáu, 14:45 01/03/2024

Tags:

Tin tiêu điểm

Biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Sau đại học

Thứ Năm, 09:04 22/09/2022

Thông báo về việc tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2018.

Thứ Ba, 07:46 25/09/2018
Một số hình ảnh buổi Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Một số hình ảnh buổi Lễ trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thứ Ba, 14:25 18/09/2018
Trao bằng Thạc sĩ lần 2 năm 2018 và Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 8 đợt 1 (2018-2020)

Trao bằng Thạc sĩ lần 2 năm 2018 và Khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 8 đợt 1 (2018-2020)

Thứ Hai, 09:48 10/09/2018

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Thứ Hai, 16:23 20/08/2018

Các bài đã đăng

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Trần Thị Minh Xuân, ngành Kế toán.

Thứ Ba, 15:52 16/04/2024

Hội nghị Cán bộ lớp các lớp Cao học khóa 12 và khóa 13 năm học 2023-2024.

Thứ Hai, 14:33 08/04/2024

Thí sinh đầu tiên ngành Kỹ thuật điện xét tuyển NCS từ trình độ Đại học

Thứ Ba, 15:20 02/04/2024

Xét tuyển NCS đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024, ngành Kỹ thuật điện.

Thứ Năm, 13:16 14/03/2024

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Vũ Thị Bích Hà chuyên ngành Kế toán.

Thứ Hai, 15:29 04/03/2024

Chúc mừng NCS Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường - chuyên ngành Kế toán.

Thứ Bảy, 15:18 20/01/2024

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Thế Hưng, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Thứ Sáu, 15:58 19/01/2024

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Huy Kiên, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Chủ Nhật, 10:23 10/12/2023

Tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Thứ Sáu, 16:25 08/12/2023

Tổ chức đánh giá đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Thứ Sáu, 15:16 08/12/2023

Video giới thiệu