Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, gồm 11 ngành:

Các ngành tuyển sinh:

1. Kỹ thuật Cơ khí;

2. Kỹ thuật Cơ khí động lực;

3. Kỹ thuật Cơ điện tử;

4. Kỹ thuật Điện tử;

5. Kỹ thuật Điện;

6. Kỹ thuật Hóa học;

7. Hệ thống thông tin;

8. Kế toán;

9. Quản trịn kinh doanh;

10. Ngôn ngữ Anh;

11. Công nghệ Dệt, may.

Nội dung chi tiết của thông báo tuyển sinh download: /media/29/uffile-upload-no-title29595.pdf

Trân trọng thông báo./.

  • Thứ Tư, 08:13 22/05/2019

Tags: