Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Thế Hưng, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Ngày 18/01/2024 tại phòng Hội họp tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án cấp trường cho NCS Lê Thế Hưng, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Huy Kiên, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Ngày 09/12/2023 tại phòng Hội họp tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án cấp trường cho NCS Nguyễn Huy Kiên, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Sáng ngày 08/12/5/2023 Tại phòng Họp tầng 3 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Trường Cơ khí – Ô tô đã tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Xem thêm

Tổ chức đánh giá đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Sáng ngày 08/12/2023 tại Phòng họp tầng 3 nhà A1, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Trường Cơ khí – Ô tô đã tổ chức đánh giá đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực cho các học viên cao học khóa 11 (2021-2023).

Xem thêm

Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa các lớp cao học khóa 13 đợt 2 (2023-2025) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện kế hoạch số 536/QĐ-ĐHCN của Nhà trường về việc nhập học và sinh hoạt đầu khóa - cao học khóa 13 đợt 2. Sáng ngày 25/11/2023 Trung tâm Đào tào Sau đại học phối hợp cùng các đơn vị đào tạo đã tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho các học viên cao học khóa 13 đợt 2.

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chiều ngày 08/11/2023 thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHCN ngày 31/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Xem thêm

Lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may.

Thực hiện Quyết định số 1326/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp, sáng ngày 31/10/2022 tại Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Công nghệ May&TKTT đã tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may – Khóa 11 (niên khóa 2021-2023).

Xem thêm

Tổ chức xét tuyển NCS ngành Kỹ thuật hóa học - đợt 2 năm 2023

Sáng này 19/10/2023 tại Phòng Hội thảo tầng 3 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật hóa học - đợt 2 năm 2023.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 11

Ngày 27 tháng 9 năm 2023 tại phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học, Khoa Kế toán - Kiển toán tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán khóa 11

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may – khóa 11 (niên khóa 2021-2023).

Ngày 22/9/2022 tại Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Công nghệ May&TKTT tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Công nghệ dệt, may – Khóa 11 (niên khóa 2021-2023).

Xem thêm