Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.

Ngày 22 tháng 9 năm 2024 tại phòng Hội thảo tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán - Khóa 12 đợt 1.

Xem thêm

Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa Cao học khóa 14 đợt 1 năm 2024.

Ngày 20 tháng 4 năm 2024, Tại phòng Hội thảo Tầng 4 Nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho các cao học khóa 14 đợt 1 năm 2024.

Xem thêm

Chúc mừng NCS Nguyễn Văn Cảnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Ngày 19/4/2024 tại phòng Hội họp tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Cảnh, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Trần Thị Minh Xuân, ngành Kế toán.

Ngày 15/4/2024 tại phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Trần Thị Minh Xuân, ngành Kế toán.

Xem thêm

Hội nghị Cán bộ lớp các lớp Cao học khóa 12 và khóa 13 năm học 2023-2024.

Ngày 06/4/2024, tại phòng Hội thảo tầng 10 nhà A1, Trung tâm Đào tạo Sau đại học đã tổ chức Hội nghị Cán bộ lớp các lớp Cao học khóa 12 và khóa 13 năm học 2023-2024, thực hiện theo kế hoạch số 145/KH-ĐHCN ngày 03/04/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Thí sinh đầu tiên ngành Kỹ thuật điện xét tuyển NCS từ trình độ Đại học

Ngày 01 tháng 4 năm 2024 tại Phòng hội thảo tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Điện đã tổ chức xét tuyển NCS cho thí sinh chuyên ngành Kỹ thuật điện.

Xem thêm

Xét tuyển NCS đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024, ngành Kỹ thuật điện.

Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2024 tại Phòng hội thảo tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Khoa Điện đã tổ chức xét tuyển NCS cho thí sinh chuyên ngành Kỹ thuật điện.

Xem thêm

Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Vũ Thị Bích Hà chuyên ngành Kế toán.

Ngày 02/3/2024 tại phòng Hội họp tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án cấp trường cho NCS Vũ Thị Bích Hà, chuyên ngành Kế toán.

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Ngày 29/02/2024 tại Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng Trường Ngoại ngữ - Du lịch tổ chức lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Khóa 12 đợt 1 (niên khóa 2022-2024).

Xem thêm

Chúc mừng NCS Nguyễn Thị Dự bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường - chuyên ngành Kế toán.

Ngày 19/01/2024 tại phòng Hội họp tầng 4 nhà A1, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Dự, chuyên ngành Kế toán.

Xem thêm