Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh, ngành Kế toán

Ngày 03/02/2021 tại phòng BVLA, tầng 10, nhà A1 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh

NCS Nguyễn Văn Linh, tên đề tài: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bố thông tin phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam”. Hướng dẫn 1. PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Hướng dẫn 2. TS. Tạ Quang Bình, trường Đại học Thương Mại Hà Nội.

Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh, ngành Kế toánToàn cảnh buổi Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Văn Linh

Tham gia Hội thảo khoa học có TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán; TS. Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng Bộ môn Khoa Kế toán – Kiểm toán; PGS.TS. Phạm Đức Cường, trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Các nhà khoa học trong, ngoài trường và các GV, NCS, SV lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán quan tâm tham dự.

Mở đầu buổi làm việc TS. Dư Đình Viên, Giám đốc Trung tâm đào tạo Sau đại học đọc Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu đại biểu và phổ biến quy chế làm việc Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ và giao quyền điều hành cho hội đồng.

Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh, ngành Kế toánTS. Dư Đình Viên, Giám đốc TT. đào tạo Sau đại học đọc quyết định và Quy chế làm việc

NCS Nguyễn Văn Linh trình bày nội dung của luận án, đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án. Trả lời các câu hỏi làm rõ thêm những nội dung trao đổi của các nhà khoa học.

TS. Nguyễn Anh Tuấn điều hành Hội thảo đánh giá cao sự cố gắng của NCS, tập thể hướng dẫn, Trung tâm đào tạo Sau đại học, Khoa Kế toán đã đồng hành giúp NCS để đủ điều kiện để tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ ngày hôm nay; TS. Nguyễn Anh Tuấn đã giao nhiệm vụ cho NCS, tập thể hướng dẫn tiếp tục hoàn thiện luận án trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học giúp NCS hoàn thiện luận án về mặt đóng góp và các thủ tục để NCS sớm được bảo vệ cấp cơ sở theo đúng Quy chế.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Văn Linh:

Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh, ngành Kế toán

Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh, ngành Kế toán

Tổ chức Hội thảo khoa học Luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Linh, ngành Kế toán

  • Thứ Năm, 09:26 04/02/2021

Tags: