Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa Cao học khóa 14 đợt 1 năm 2024.

Ngày 20 tháng 4 năm 2024, Tại phòng Hội thảo Tầng 4 Nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho các cao học khóa 14 đợt 1 năm 2024.

Thực hiện kế hoạch số 147 ngày 03/4/2024 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức Nhập học và sinh hoạt đầu khóa - Cao học khóa 14 đợt 1. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Trung tâm Đào tạo Sau đại học tổ chức Nhập học và sinh hoạt đầu khóa cho các học khóa 14 đợt 1. Nhằm hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh của học viên, phổ biến các quy định, giới thiệu Chương trình đào tạo; tiến độ toàn khóa; Đây cũng là diễn đàn để nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc khó khăn và những đề xuất của học viên cao học trong học tập/nghiên cứu và từ đó đưa ra phương hướng hỗ trợ tốt nhất cho người học; đồng thời đảm bảo thông tin hai chiều giữa học viên cao học với Trung tâm ĐTSĐH và Nhà trường ngay từ đầu khóa học.

Dự buổi làm việc có PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Sau đại học cùng các chuyên viên thuộc Trung tâm Đào tạo Sau đại học và các tân học viên cao học khóa 14 đợt 1 thuộc 12 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Phần sinh hoạt đầu khóa, học viên cao học khóa 14 đợt 1 đã được nghe bổ biến về Chương trình đào tạo, tiến độ đào tạo toàn khóa, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Quyết định số 41/QĐ-ĐHCN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các nội dung liên quan được phổ biến: Quy định chung; Tổ chức quản lý đào tạo; Trách nhiệm và quyền của học viên; Hướng dẫn, đánh giá và thẩm định đề án tốt nghiệp; Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ. Hướng dẫn đăng ký học phần, chính sách học bổng cho học viên cao học.

Thay mặt Trung tâm Đào tạo Sau đại học PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc Trung tâm đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị học viên cao học đã tin tưởng và lựa chọn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là địa chỉ để học tập nâng cao trình độ, hy vọng rằng các anh chị học viên lan tỏa những điều tốt đẹp về đào tạo trình độ sau đại học của nhà trường; Chúc các học viên nhiều sức khỏe, nhiều may mắn; hoàn thành kế hoạch học tập/ nghiên cứu theo kế hoạch đào tạo.

Một số hình ảnh buổi nhập học và sinh hoạt đầu khóa – Cao học khóa 14 đợt 1 năm 2024:

Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa Cao học khóa 14 đợt 1 năm 2024.

Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa Cao học khóa 14 đợt 1 năm 2024.

  • Chủ Nhật, 16:47 21/04/2024

Tags: