Thông báo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ dành cho học viên cao học - khóa 8 đợt 2 (2018-2020)

Trung tâm đào tạo Sau đại học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ cho học viên Cao học Khóa 8 đợt 2 (2018-2020).

Nội dung chi tiết file đính kèm: /media/29/uffile-upload-no-title29601.pdf

Trân trọng ./.

  • Thứ Tư, 11:33 23/10/2019

Tags: