Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.

Ngày 22 tháng 9 năm 2024 tại phòng Hội thảo tầng 10 nhà A1 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán - Khóa 12 đợt 1.

Dự Hội đồng đánh giá đề án tốt nghiệp có PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng; TS. Trương Thanh Hằng, Phụ trách khoa Kế toán – Kiểm toán; PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc Trung tâm đào tạo Sau đại học; TS. Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán; TS. Hoàng Thị Việt Hà; TS. Cao Thị Huyền Trang; TS. Đặng Thu Hà; cùng các nhà khoa học chuyên ngành Kế toán trong và ngoài trường.

Các đề tài của học viên gắn liền với thực tiễn, đào tạo theo định hướng ứng dụng, như: “Nghiên cứu mức độ tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” của học viên Đào Thị Kiều Diễm, người hướng dẫn TS. Vũ Thị Thanh Bình và TS. Cao Thị Huyền Trang; hay đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lương An” của học viên Dương Thị Hoa, người hướng dẫn TS. Trương Thanh Hằng; hay đề tài “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH DIGIVI”, của học viên Lê Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Thu Thủy và nhiều đề tài khác.

Hội đồng đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của các đề tài đề án tốt nghiệp, đề nghị học viên hoàn thiện các thủ tục sau bảo vệ, để Nhà trường sớm cấp bằng thạc sĩ theo quy định.

Chúc các học viên nhiều sức khỏe, luôn may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp. Ứng dụng những kiến thức/kỹ năng được trang bị tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và thực tiễn; Nhà trường luôn đồng hành cùng các học viên về nghiên cứu/học tập nâng cao trình độ. Hy vọng rằng, những hình ảnh tốt đẹp về khoa Kế toán – Kiểm toán, Trung tâm đào tạo Sau đại học nói riêng và của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn được lưu giữ trong ký ức của các học viên.

Một số hình ảnh buổi lễ bảo vệ đề án tốt nghiệp ngành Kế toán – khóa 12 đợt 1:

Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.Tổ chức bảo vệ đề án tốt nghiệp cho các học viên cao học ngành Kế toán – khóa 12.

  • Thứ Ba, 11:42 23/04/2024

Tags: